Ons onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Op de ITK worden de groepen ingedeeld op leeftijd. Leerlingen van dezelfde leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Elke groep heeft een naam van een planeet. Denk aan de namen: Mars, Mercurius, Saturnus en Pluto. In elke groep zitten ongeveer 16 leerlingen. De groepen zijn relatief klein. Dit een bewuste keuze, omdat wij onderwijs op maat geven. Elke leerling volgt onderwijs in een eigen leerlijn, op eigen niveau en in eigen tempo. De leerkrachten worden deels ondersteund door een ondersteuner.

Globale dagindeling

In de ochtend start elke groep met het leesonderwijs. De Nederlandse klanken worden geoefend en er wordt gelezen, individueel of in een klein groepje. Daarna wordt gewerkt aan taal en spelling. Elke leerling heeft een laatje met daarin een eigen weekplanning en werkboeken. In de weekplanning staat wat de leerling per dag maakt en welke werkboeken daarbij gebruikt worden. Daarna is het tijd voor de ochtendpauze. Er is dan tijd voor het eten van fruit, iets te drinken buitenspelen. Na de ochtendpauze staat rekenen op het programma. Ook het rekenen wordt op eigen niveau aangeboden. Na de lunchpauze waarbij er ook buiten gespeeld wordt, staat woordenschat op het programma. Aan de hand van diverse thema's en leuke actieve lessen worden Nederlandse woorden aangeboden. Naast deze globale dagindeling is er ook tijd voor sociaal-emotionele vorming, cultuur, burgerschap, het vergroten van de ICT vaardigheden en bewegingsonderwijs. 

Vakgebieden en methoden

Onze vakgebieden zijn taal (mondelinge taal en woordenschat), technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, schrijven, rekenen, sociaal-emotionele vorming, creatieve vorming, muziek en bewegingsonderwijs. Wereldori├źntatie, burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid zijn geen aparte vakgebieden, maar bieden we ge├»ntegreerd aan.