Wat voor soort onderwijs geven wij

Organisatie van het onderwijs

Bij ons op school worden leerlingen ingedeeld op leeftijd. Elke klas heeft een naam van een planeet. Denk aan de namen: Mars, Mercurius, Saturnus en Pluto. In elke groep zitten ongeveer 15 leerlingen. De groepen zijn relatief klein. Dit een bewuste keuze, omdat wij onderwijs op maat geven. Elke leerling volgt onderwijs in een eigen leerlijn, op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo. De leerkracht wordt deels ondersteunt door een onderwijsassistent

Globale dagindeling
In de ochtend start elke groep met het leesonderwijs. De Nederlandse klanken worden geoefend en er wordt gelezen. Meestal elke leerling apart, soms in een klein groepje. Daarna wordt er gewerkt aan taal en spelling. Elke leerling heeft een lade met daarin een eigen weekplanning en werkboeken. In de weekplanning staat precies wat de leerling elke dag dient te maken en welke methoden daarbij gebruikt worden. Daarna is het tijd voor een pauze. Er wordt gegeten, gedronken en buiten gespeeld. Na de pauze staat rekenen op het programma. Ook hier rekent elke leerling op zijn/haar eigen niveau.  Na de tweede pauze waarin geluncht en ook buiten gespeeld wordt, staat woordenschat op het programma. Met behulp van een thema en leuke actieve lessen worden vele woorden aangeleerd om de woordenschat te vergroten. Naast deze globale dagindeling is er ook tijd voor sociaal-emotionele vorming, vergroten van de ICT vaardigheden en bewegingsonderwijs. 

Vakgebieden en methoden

Onze vakgebieden zijn woordenschat, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, motorisch schrijven, rekenen, sociaal emotionele vorming, creatieve vorming, techniek, muziek en bewegingsonderwijs. WereldoriĆ«ntatie is geen apart vakgebied, maar komt wel met name tijdens woordenschatlessen aan bod.