Voortgezet

In het onderstaande plaatje staat schematisch het Nederlandse onderwijs systeem.


Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is en de Nederlandse taal voldoende beheerst, stroomt uw kind uit naar het voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende niveaus.

In het Praktijkonderwijs worden leerlingen opgeleid voor een beroep.

Vanuit het VMBO richting het VWO zal het leren steeds meer theoritsch zijn, dus steeds meer leren vanuit boeken.