Voortgezet

In onderstaande afbeelding staat schematisch het Nederlandse onderwijs systeem voor het voortgezet onderwijs.

Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is en de Nederlandse taal voldoende beheerst, stroomt uw kind door naar het voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende niveaus:

In het Praktijkonderwijs worden leerlingen opgeleid voor een beroep.

Vanuit het VMBO richting het VWO zal het leren steeds meer theoretisch zijn, dus steeds meer leren vanuit boeken.