Het adviescentrum

Het adviescentrum Haarlem Taal is gekoppeld aan de ITK. Het team van het adviescentrum heeft twee hoofdtaken:

1. Zij ondersteunen reguliere scholen. Zij denken graag mee over de vormgeving en de inhoud van een programma aan jonge nieuwkomers (kleuters) of voormalige nieuwkomers. Ook springen zij in op hulpvragen van de (speciale) basisscholen op NT2 gebied. Tevens verzorgen zij desgevraagd presentaties voor teams op het gebied van het onderwijsaanbod aan (meerjarige) nieuwkomers en/of kleuters.

2. Zij verzorgen de nazorg van de leerlingen die de ITK hebben verlaten. Zij houden contact met de vervolgschool en -leerkracht. Afhankelijk van de behoefte van de school en/of leerkracht wordt de nazorg afgestemd.

Naast deze twee hoofdtaken hebben zij ook een project opgezet in samenwerking met SWV Zuid-Kennemerland, te weten het ITK-maatjes project. Het doel van het project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is een goede start/doorstart maakt. Inmiddels zijn er in de regio 32 scholen aangesloten bij het ITK-maatjes-project. Op al deze scholen is een teamlid een ITK-maatje, soms zijn het er ook twee als de school daartoe besluit. Het ITK-maatje krijgt gedurende drie jaar ondersteuning en kennisoverdracht vanuit het adviescentrum. Dat gebeurt op maat voor de school waar hij/zij werkt. De hulpvraag van de school is hier leidend in.

Benieuwd naar alle scholen die zijn aangesloten bij het ITK-maatjes-project? zie www.haarlemtaal.nl

Het adviescentrum is bereikbaar op nummer 023-2200020