Expertisepool SWV-ZK

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland.

Het Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Als samenwerkingsverband voorziet zij de scholen van informatie, scholing en begeleiding. Het samenwerkingsverband heeft ook een expertisepool opgericht. In de expertisepool zitten experts en zij zijn beschikbaar en toegankelijk voor alle basisscholen in de regio als het gaat om het nog passender maken van het onderwijs in specifieke situaties. De ITK is één van de experts in deze pool. De ITK en het daaraan gekoppelde adviescentrum Haarlem Taal helpt andere scholen indien zij bijvoorbeeld vragen hebben over het afstemmen op de onderwijsbehoeften van een nieuwkomer, die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig is of die op dit gebied nog extra ondersteuning kan gebruiken.

Via de website Expertisepool (passendonderwijs-zk.nl) kun je terecht bij informatie over alle experts.