Oudercommunicatie

Om snel en eenvoudig contact te leggen met de ouders gebruiken wij de app Parro. Wij gebruiken de app voor de volgende doeleinden:

  • De leerkracht deelt een foto of verslag van een activiteit;
  • De oudergesprekken worden gepland;
  • U kunt uw kind ziekmelden door een bericht naar de leerkracht te sturen;

Is het voor u als ouder niet mogelijk om de app te gebruiken, dan is dat geen probleem. Wij zorgen dan dat u op een andere manier de informatie ontvangt.