Wie komen er in aanmerking

De kopklas is voor leerlingen die baat hebben bij een extra jaar, met de focus op taal, voordat ze naar het voortgezet onderwijs toe gaan. Een leerling moet 11 of 12  jaar oud zijn.
Iedere leerling maakt bij de start in de kopklas toetsen. Aan de hand van deze toetsen zien we wat de leerling al kan en waar nog aan gewerkt moet worden. Vervolgens stellen we einddoelen op en een programma. Elke 10 weken maakt een leerling toetsen om te zien of er sprongen worden gemaakt en de doelen worden behaald.