Schoolplan

We hebben dit schoolplan geschreven voor ons schoolteam. Voor ouders en andere belangstellenden is de schoolgids een belangrijke bron van informatie.

Het is een schooleigen visiedocument dat sturing geeft aan onze onderwijsorganisatie. In ons schoolplan brengen wij onze ambities en de onderwijsaanpak samen én staat er beschreven welke keuzes wij voor de komende periode maken. Op deze manier werken wij als team aan onze kwaliteit van het onderwijs.

Schoolplan