Schoolplan, jaarplan en schoolondersteuningsprofiel

We hebben het schoolplan geschreven voor ons team. Voor ouders en andere belangstellenden is de schoolgids een belangrijke bron van informatie.

Het schoolplan is een visiedocument dat sturing geeft aan onze onderwijsorganisatie. In ons schoolplan brengen wij onze ambities en de onderwijsaanpak samen. Ook is er een jaarplan. Hierin staat beschreven welke doelen wij voor de komende periode stellen. Op deze manier werken wij als team aan onze kwaliteit van het onderwijs.

Schoolplan

In het schoolondersteuningsprofiel geven wij weer hoe bij ons op school de ondersteuning is
georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Schoolondersteuningsprofiel