Schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

We hebben het schoolplan geschreven voor ons schoolteam. Voor ouders en andere belangstellenden is de schoolgids een belangrijke bron van informatie.

Het is een schooleigen visiedocument dat sturing geeft aan onze onderwijsorganisatie. In ons schoolplan brengen wij onze ambities en de onderwijsaanpak samen én staat er beschreven welke keuzes wij voor de komende periode maken. Op deze manier werken wij als team aan onze kwaliteit van het onderwijs.

Schoolplan

In het schoolondersteuningsprofiel geven wij weer hoe bij ons op school de ondersteuning is
georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouders en betrokkenen bedoeld.

Schoolondersteuningsprofiel