Intern Begeleiders ITK

Op de ITK zijn drie intern begeleiders (Ib’ers) aanwezig.

  • Valeska van den Bunt: zij is Ib’er van de kleutergroepen en de bovenbouw.
  • Vera Keetlaer: zij is Ib’er van de onderbouw en middenbouw.
  • Esther Mandjes: zij is Ib’er van de kopklassen.

De Ib’ers volgen al onze leerling nauwgezet. Dit doen zij door mee te kijken in het leerlingdossier, geregeld in de groep mee te draaien en door leerlingen te observeren. Daarnaast bespreekt de Ib’er na het afnemen van de toetsen de individuele- en groepsresultaten met de betreffende leerkrachten. Tevens geeft zij advies aan de leerkrachten voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben. Indien nodig legt de Ib’er contact met externen. Denk bijvoorbeeld aan een logopediste.