Zorgroute

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Wij werken met eigen leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de leerlingen nauwgezet te volgen. Van iedere leerling wordt een leerlingdossier aangelegd zodra het kind gestart is op school. De vorderingen en toetsresultaten van uw kind worden gedurende de schooltijd bijgehouden in dit dossier. Het toetsen vindt deels mondeling, deels schriftelijk plaats.

Regelmatig bespreekt de leerkracht met de intern begeleider alle leerlingen in zijn/haar klas. Er wordt dan gesproken over de groei en/of stagnatie in de vakgebieden: technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Ook wordt er gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Op de ITK zijn drie intern begeleiders (Ib’ers) aanwezig.

  • Valeska van den Bunt
  • Vera Keetlaer
  • Esther Mandjes
  • Manon Schaafsma

De Ib’ers volgen al onze leerling nauwgezet. Dit doen zij door mee te kijken in het leerlingdossier, geregeld in de groep mee te draaien en door leerlingen te observeren. Daarnaast bespreekt de Ib’er na het afnemen van de toetsen de individuele- en groepsresultaten met de betreffende leerkrachten. Tevens geeft zij advies aan de leerkrachten voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben. Indien nodig legt de Ib’er contact met externen. Denk bijvoorbeeld aan een logopediste.