Internationale Taalklas Nieuwkomersonderwijs

Een veilige plek voor een nieuwe start

Onze school & aanmeldingen

Wij zijn de eerste onderwijsplek voor kinderen die nieuw zijn in Nederland, 'Nieuwkomers' en die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om naar een reguliere school te gaan. Onze leerlingen zijn tussen de 6 en 12 jaar oud en krijgen een programma op maat.

Wilt u uw kind (eren) aanmelden, dan kunt u een e-mail sturen door op de knop 'aanmelden' hieronder te klikken. Kinderen met de leeftijd van 4-5 jaar meldt u aan bij een reguliere basisschool.

Vermeld in uw mail de volgende gegevens: de naam van uw kind(eren), geboortedatum, woonadres in regio Haarlem (Overveen, Bloemendaal, Bennebroek, IJmuiden, Velsen Zuid), land van herkomst en de datum wanneer uw kind in Nederland is aangekomen.

Aanmelden

Voor alle overige vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen of een mail sturen:

Adres & contact


Parro

In de communicatie met ouders gebruiken we Parro, een
beveiligde Whatsapp (van Parnassys). Parro is bedoeld voor korte berichten van wat er in de groep van uw kind speelt en voor communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep.

Inloggen

Adviescentrum

Het adviescentrum Haarlem Taal is gekoppeld aan de ITK. Het team van het adviescentrum heeft twee hoofdtaken:

1. Zij ondersteunen reguliere scholen.

2. Zij verzorgen de nazorg van de leerlingen die de ITK hebben verlaten.

Naast deze twee hoofdtaken hebben zij ook het ITK-maatjes project opgezet. Het doel van het project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is een goede start/doorstart maakt.

naar de website


Sfeerimpressie van onze school

ITK Haarlem