Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school om goed te kunnen leren. Als wij inzicht hebben in de thuissituatie en de achtergrond van uw kind, dan kunnen wij beter inspelen op de behoefte van uw kind. Een goed contact met de ouders vinden wij daarom erg belangrijk. Om het contact met ouders te stimuleren besteden wij aandacht aan de volgende punten:   

Altijd welkom
Ouders kunnen altijd bij ons langskomen, met en zonder afspraak. Wij helpen hen ook op weg indien zij andere vragen hebben dan onderwijs gerelateerde vragen. Wij denken dan mee en verwijzen eventueel door.

Uitgebreide intake
Als ouders op school komen om hun kind/kinderen in te schrijven, nemen wij daar uitgebreid de tijd voor.

Elkaar begrijpen
We vinden het belangrijk dat we elkaar begrijpen. Daarom zetten wij indien nodig een tolk in, zijn onze brieven voor ouders in korte zinnen en met afbeeldingen, hebben wij een verkorte schoolgids en hebben wij een website in meerdere talen.

Koffie-ochtenden
In de nieuwkomersgroepen nodigen we ouders drie keer per jaar uit om samen met hun kind naar school toe te komen. Hun kind legt uit wat hij/zij op school doet, laat zijn/haar werk zien en de ouders zien de klas en de klasgenoten. We doen dit bewust met het kind erbij. Het kind kan immers goed met de ouders communiceren (spreken dezelfde taal). Tevens zien we vaak op zo’n ochtend dat ouders contact maken met andere ouders. Vaak zitten de ouders in eenzelfde situatie, ze spreken nog niet de taal, kennen Nederland nog niet goed en dit kan hen steun bieden.

Voorleesochtenden
Twee keer per schooljaar organiseren wij groepsdoorbrekend een voorleesochtend. Ouders lezen dan voor in hun eigen taal. De leerlingen sluiten aan bij de ouder die voorleest in zijn/haar taal.

Zomerfeest
Aan het einde van het schooljaar vieren wij gezamenlijk de jaarafsluiting. Ouders komen dan naar school toe en nemen hapjes mee vanuit hun eigen cultuur. Gezamenlijk wordt er gegeten en is er gelegenheid dat ouders met elkaar in contact komen.