Verlof aanvragen

Wilt u buiten de schoolvakanties om verlof aanvragen, dan is dat in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Er is dan sprake van geoorloofd verzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. U  dient onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur van de school. U hoort dan of u verlof krijgt of niet. 

Aanvraag verlof