Verlof aanvragen

Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen, dan is dat in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Er is dan sprake van geoorloofd verzuim.  U dient onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur van de school. U hoort dan of u verlof krijgt of niet. 

Aanvraag verlof