Wie zijn nieuwkomers

Met 'nieuwkomers' bedoelen we kinderen die nieuw in Nederland komen, dit kan voor de eerste keer zijn maar dat hoeft niet. De kinderen hebben met elkaar gemeen dat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs te starten.

Bij ons kunnen nieuwkomers naar school gaan die tussen de 6-12 jaar oud zijn.