Wie zijn nieuwkomers

Met 'nieuwkomers' bedoelen we kinderen die nieuw in Nederland komen. De kinderen hebben met elkaar gemeen dat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere Nederlandse onderwijs te starten.

Op de ITK zitten leerlingen die tussen de 6 en 12 jaar oud zijn.