Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kinderen tevreden zijn over de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de klachtenregeling is om samen te zoeken naar een oplossing en om gevoelens van ongenoegen en/of frustratie zo veel mogelijk weg te nemen. Het kan voorkomen dat u toch minder gelukkig bent met de manier waarop u of uw kind wordt behandeld. 

Wij vinden het fijn dat u dan eerst naar de betreffende leerkracht toe gaat. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan willen we u vragen om een afspraak te maken met de directeur.

Komt u er niet uit met de directeur, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting waar de ITK onder valt. Het bestuur heet TWijs.
Contact TWijs: 023-7078380 of info@twijs.nl

Komt u er niet uit met het bestuur? Dan kunt u naar de landelijke geschillencommissie: info@onderwijsgeschillen.com

Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie of misbruik kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur: 0900-1113111