Wat voor programma volgen zij?

Globale dagindeling
In de ochtend start elke groep met het leesonderwijs. De Nederlandse klanken worden geoefend en er wordt gelezen. Meestal met elke leerling apart, soms in een klein groepje. Daarna wordt er gewerkt aan taal en spelling. Elke leerling heeft een lade met daarin een eigen weekplanning en werkboeken. In de weekplanning staat precies wat de leerling elke dag dient te maken en welke methoden daarbij gebruikt worden. Daarna is het tijd voor een pauze. Er wordt gegeten, gedronken en buiten gespeeld. Na de pauze staat rekenen op het programma. Ook hier rekent elke leerling op zijn/haar eigen niveau. Na de tweede pauze waarin geluncht en ook buiten gespeeld wordt, staat woordenschat op het programma. Met behulp van een thema en leuke actieve lessen worden vele woorden aangeleerd om de woordenschat te vergroten. Naast deze globale dagindeling is er ook tijd voor sociaal-emotionele vorming, vergroten van de ICT vaardigheden en bewegingsonderwijs.

Vakgebieden en methoden

Onze vakgebieden zijn woordenschat, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, schrijven, rekenen, sociaal emotionele vorming, creatieve vorming, techniek, muziek en bewegingsonderwijs. Wereldoriƫntatie is geen apart vakgebied, maar komt wel met name tijdens woordenschatlessen aan bod.