Wat is de Kopklas

In de kopklassen zitten leerlingen die al een redelijke basis van de Nederlandse taal beheersen. Het zijn veelal tweedejaars nieuwkomers en stromen meestal door vanuit onze bovenbouwgroepen. In de kopklas blijven de leerlingen een heel jaar op school en worden zij klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. De kopklas kan gezien worden als een schakelklas tussen het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs.