Directie Internationale Taalklas

De directie van de ITK bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De directeur is Renno van der Linde. Hilde van Geloven is adjunct-directeur. Zij hebben samen de dagelijkse leiding over de school. Ze zorgen er samen voor dat het personeel hun werk zo goed mogelijk kan doen en de leerlingen optimaal kunnen leren en ontwikkelen. De directie draagt de eindverantwoording voor de kwaliteit van het onderwijs op de ITK. Zij proberen met plezier en in een goede relatie met leerlingen, ouders en het team samen te zorgen voor goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen.