De Grote Oversteek

De ‘Grote Oversteek’ is een programma speciaal voor leerlingen uit groep acht en hun ouders. De leerlingen en ouders worden zowel voor, tijdens als na de overstap naar de middelbare school gecoacht bij de uitdagingen rondom deze spannende periode. Halverwege groep acht wordt gestart met de coaching die pas stopt nadat de jongere de eerste maanden op de nieuwe middelbare school heeft doorlopen.

Samen met ouders en kind onderzoeken wij de kansen en uitdagingen. Leerlingen en ouders krijgen perspectief op wat hen te wachten staat op de middelbare school, zowel in praktische zin, rondom huiswerk en leren, als in meer abstracte zin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke overwegingen bepalend zijn voor de schoolkeuze en -profielkeuze, maar ook welke talenten zij kunnen inzetten of ontwikkelen in hun volgende levensfase.

De coaching voor de zomervakantie richt zich met name op de thema’s uit onderstaande gesprekskaart, speciaal ontworpen voor het programma. Na de zomervakantie krijgen de wekelijkse bijeenkomsten het karakter van een Beter Leren programma, aangevuld met een themaworkshop van onderstaande gesprekskaart.


Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Grote Oversteek Programma
Dit onderdeel bevat wekelijkse bijeenkomsten in het PO (voor de zomer) en VO (na de zomer) voor de jongeren, waarbij zij aan de hand van workshops worden ondersteund bij verschillende thema’s die spelen tijdens de overstapperiode.

Ouder- en kindbijeenkomsten
Er worden zes bijeenkomsten met ouders en kinderen gehouden, verspreid over de gehele duur van het coachingstraject. Dit zijn interactieve bijeenkomsten waarbij ouders en kinderen informatie krijgen – en met elkaar in gesprek gaan – over de overstap naar de middelbare school.

Coaching aan huis
De coach gaat binnen dit onderdeel bij het gezin op huisbezoek voor een kennismakings-, tussentijds- en evaluatiegesprek. Naast deze drie gesprekken is er aanvullende coaching mogelijk voor gezinnen die meer ondersteuning kunnen gebruiken.


Wil je meer weten over het project of ben je benieuwd naar samenwerkingsmogelijkheden?

Neem contact met ons op!

Renate Bos
telefoonnummer: 06-18151609
email: renate.bos@weekendacademie.nl