Stichting IMC Weekendschool

IMC Summerschool

Na een wekelijkse les tijdens de schoolweken (IMC On Tour) die op school of op excursielocatie plaatsvindt, worden er in de schoolvakanties extra excursies georganiseerd waaraan kinderen vrijwillig kunnen deelnemen. De eerste twee weken van de zomervakantie kunnen leerlingen meedoen aan de Summerschool. Drie dagen per week krijgen zij in de ochtend creatieve taalopdrachten en in de middag gaan ze op pad naar een museum, natuurgebied en andere leuke locaties.

Contactpersoon: Jildou Feenstra Jildou.feenstra@weekendschool.nl

Telefoonnummer: 06-43776200

Website: IMC summerschool