Internationale Taalklas Nieuwkomersonderwijs

Een veilige plek voor een nieuwe start

Adviescentrum

Het adviescentrum Haarlem Taal is gekoppeld aan de ITK. Het team van het adviescentrum heeft twee hoofdtaken:

1. Zij ondersteunen reguliere scholen.

2. Zij verzorgen de nazorg van de leerlingen die de ITK hebben verlaten.

Naast deze twee hoofdtaken hebben zij ook het ITK-maatjes project opgezet. Het doel van het project is dat iedere leerling die korter dan 5 jaar in Nederland is een goede start/doorstart maakt.

naar de website


Parro

In de communicatie met ouders gebruiken we Parro, een
beveiligde Whatsapp (van Parnassys). Parro is bedoeld voor korte berichten van wat er in de groep van uw kind speelt en voor communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep.

Inloggen

Aanmelden Oekraïense kinderen

Oekraïense kinderen kunnnen ook bij ons op school worden aangemeld. Deze aanmelding kunt u telefonisch doen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 13.30 uur.  De kinderen plaatsen wij dan op een inventarisatielijst en dan krijgen ze zo snel mogelijk een passende plaats bij ons op school.

Fotoalbums

ITK Haarlem